Ask as if you're talking to a person:


Adana Adı Nereden Gelmiştir


İsminin Hikayesi: Bizanslı İstefan Adana'yı Tarsus'la harbeden Adanos ve Saros adında iki kardeşin kurdu­,ğunu ve bunlardan Adanos'un ismini şehre ve Saros'un da ismini nehire koyduklarını yazmaktadır. Her ne kadar bu bir mitolojik hikâ,ye olsa da Adana'nın eski bir yerleşim bö,lgesi olduğunu belirtmesi bakımından ilginç,tir.
Hititler, Ç,ukurova'nın bü,tü,nü,nü, URU ADANIA (Adana yö,resi) olarak adlandırmışlardır. M.Ö, 1650 yılında Hitit ve Kizzuvatna kralları arasında yapılan antlaşmada ADANIA ismi geç,mektedir.
Karatepe kitabeleri de Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra M. Ö,. 750 tarihlerine doğru Orta Kilikya'da krallık eden Asitavanda'nın kendisine Danuna (Adana ovası halkının) hü,kü,mdarı dediğini gö,stermek­,tedir.
Kuruluş tarihi efsanelere karışan Adana'nın Hititler zamanında Kizzuvatna krallığının bir şehri olduğunu ve bu devletin yıkılışından asırlar sonra kral Asitavanda'ya ü,nvan verdiği anlaşılmaktadır. M.S 120 ve 135 yılları arasında Roma eyaletlerini dolaşan imparator Adrian'ın (Hadrianus) Adana'yı da ziyaret ederek Adana isminin de tıpkı Edirne gibi Adrian'dan geldiği sanısını dü,şü,rmü,ştü,r.
Ramazanoğulları Beyliği ve Osmanlılar zamanında da Adana, Erdene, Edene, Ezene, Azana ve Batana olarak adlandırılmıştır.


Among the questions such as how old is, where is the, where is from,... the answer of the question 'adana adı nereden gelmiştir'.

[tweetle]

Hızlı ve Kaliteli Şip Şak Çeviri
Dosyanızı yükleyin, anında otomatik fiyat ve süre hesabı yapılsın,
siparişi verin hemen çevrilsin.


Latest searches


Bilecik Adı Nereden Gelmiştir?
amfizem belirtileri hakkında bilgi?
What is Griswold?


Now 5249 questions are answered in a minute.


Allow Yasiy to know your location, to get results near you first.


These data are collected automatically by trimming İnternet


Yasiy Mobile Search Engine
Yasiy Search Engine